Tại sao máy đo đường huyết không hiển thị pin sau khi lắp thẻ kiểm tra cài đặt?

Tháng 4 18,2020

Tại sao máy đo đường huyết không hiển thị pin sau khi lắp thẻ kiểm tra cài đặt?

Trả lời: Sau khi cài đặt pin, trước tiên hãy nhấn nút cài đặt lại / chức năng, sau đó lắp thẻ kiểm tra cài đặt.

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog