Các tiêu chuẩn chẩn đoán cho bệnh tiểu đường là gì?

Tháng 4 18,2020

Các tiêu chuẩn chẩn đoán cho bệnh tiểu đường là gì?

Trả lời: Triệu chứng tiểu đường + mức glucose huyết tương bất cứ lúc nào> 11,1 mmol / l mức glucose huyết tương lúc đói> 7,0 mmol / l glucose thử nghiệm, mức glucose huyết tương 2 giờ> 11,1 mmol / l

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog