Phát triển giải pháp, thiết kế kết cấu, xử lý PCBA, lắp ráp thành phẩm qua dịch vụ đào tạo

ĐT: 18929363263 (WeChat có cùng số)

Kiểm tra thông tin của bạn